Herregistratie

Prijzen
Herregistratie binnen standaard periode (≤ 5 jaar en 2 maanden) €170
Herregistratie buiten standaard periode A (>5 jaar en 2 maanden en ≤ 6 jaar) €206
Herregistratie buiten standaard periode B (> 6 jaar en < 7 jaar) €236
Dispensatieregeling €249
Herintrederregeling groep 1 €249
Herintrederregeling groep 2 en 3 €320
Opnieuw activeren digitaal portfolio €56
Registratie Specialisatie €112
Herregistratie Specialisatie €84
*Vanaf 1 januari 2023 gelden deze aangepaste tarieven. De afgelopen jaren is er afgezien van de indexatie van de tarieven. Wij hebben door de stijgende inflatie te maken met hogere kosten waarop de tarieven zijn bijgesteld. KP realiseert kwaliteitsregistratie zonder winstoogmerk, waardoor de tarieven zo laag als mogelijk blijven. *Een herregistratie en betaling verloopt via je digitaal portfolio in PE-online.
Kan ik je helpen?

Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de kwaliteitscriteria (werkervaring en deskundigheidsbevordering). Afgezien van een aantal specifieke eisen per beroep, zijn de kwaliteitscriteria voor alle beroepsgroepen gelijk. Je vindt meer informatie hierover op de pagina van jouw beroep.

Herregistratie aanvragen

Voor een herregistratie is het belangrijk dat je​​:

  • Voor een herregistratie is het belangrijk dat je​​:
  • Tussentijds het digitaal portfolio bekijkt en bijwerkt;
  • Ruim in de punten zit;
  • en de aanvraag op tijd indient.

Als bij de beoordeling van jouw digitaal portfolio blijkt dat je aan de gestelde criteria hebt voldaan, dan ontvang je een bewijs van periodieke registratie in het kwaliteitsregister. Deze is geldig voor vijf jaar. Met andere woorden: je bent dan vijf jaar kwaliteitsgeregistreerd. In deze periode bouw je opnieuw je digitaal portfolio op om vijf jaar later de volgende periodieke registratie aan te vragen. De periodieke registratie beslaat dus telkens een periode van vijf jaar.
 

Werken in je digitaal portfolio of de KP-app

Deskundigheidsbevorderende activiteiten voer je in, in je digitaal portfolio via Mijn KP. Hierbij voeg je bewijsstukken. De KP-beoordelingscommissie gaat na of de ingevoerde activiteiten passen. Vertrouwen staat hierbij voorop. Toetsing vindt achteraf plaats. Activiteiten worden doorgaans aan in één keer beoordeeld, namelijk wanneer je je herregistratie aanvraagt. Heb je alles al eerder klaar voor je herregistratie? Dan kun je ervoor kiezen om vanaf drie jaar na je laatste herregistratie je portfolio in te dienen voor herregistratie en de datum te laten starten vijf jaar na je laatste herregistratie.

Niet voldaan aan de eisen?

Als je niet hebt voldaan aan de eisen voor herregistratie, dan komt kwaliteitsregistratie te vervallen. Je staat dan alleen nog vermeld in het diplomaregister. Door middel van herregistratie of met behulp van een dispensatie- of herintrederregeling, kun je opnieuw in het kwaliteitsregister worden opgenomen.